Kharakid word collection

For my own projects I decided it’d be useful to have a reference to every fictional word in the backstory materials,so I crawled through the various materials and assembled them. I thought it could be useful to others here.

Words found in HW1 (Game+manual+ship viewer) and Cata (just manual).
Taiidani ship names assumed to be Kharakid things, places in space referred to by ship stories assumed to not be.

Kharakid Words:

  Places

Albegiido
Asaam Kiith’sid
Ferin Sha
Gydeo
Hameln
Kasaar
Kharak, Kharakid/Kharaki/Kharakii/Khiraki/Kharakians
Kohntala/Khontala
Lungma Jiin
Majiirian
Munon Mountains
Saju-ka
Tiir

  Clans

Ferriil
Gaalsien/Gaalsi
Hraa
Kaalel
LiirHra
Manaan, Manaani
Naabal/Naabel, Nabaali
Paktu
Siiddim/Siid
Sjet, Sjetti
Soban, Sobanii
Somtaaw
Tambuur

  Names

Chiisur Paktu
Dava Tambuur
Gar Naabal
Huur Sjet-Sa
Ifriit Naabal-sa
Iifrit Tambuur’sa
Karan Sjet
Kim Paktu
Kriil Sjet
Kuura Somtaaw
Leykab Jaraci
Liam Gaalsi
Majiir Paktu
Mevath Sagald
Miirpat Gaalsien-sa
Per Doine
Rei Magann
Riif-Sa
Teigor Somtaaw
Tiirshak Sjet

  Divinities

Jaakul
Koshiir Ra
Sajuuk

  Other

Caaliburnos
Chak m’Hot
Clee San
Daiamid
Diivaas
Faal-Corum
Friikan
Fushai
Gritiidim
Haarsuk
Higaara/Hiigara
Kaark
Khar-toba
kiith, kiithid
kiith-sa
Kudaark
Kuun-Laan
Paaura
Raachok
Raakel
Saarkin Cho
Sajuuk Cor
Siim Salla
Silumiin
Skaal Fa
Skaal Tel
Tala
Tifal
Variis

Taiidani words

  Places

Gorth’s Rift
Vorshan’s Rift

  Names

Elson
Riesstiu

3 Likes

Much appreciated! \o7